Tlf: 62 24 10 02 | Telefontider: 08:00-10:00 og 10:30-12:30 | Fredag lukker telefonen klokken 12:00 | Udenfor telefontiden – følg da vejledningen på telefonsvareren

Attestarbejde

Motorattester:
450 kr. for student (SU-berettiget)
550 kr.

Mulighedserklæring/Varighedserklæring/Friattest: 375 kr. (momsfri).

Ansøgning om medicintilskud (enkelttilskud) hos lægemiddelstyrelsen: 300,00 kr. inkl. moms.

Alle øvrige attester, hvor der ikke foreligger aftale om fast pris med lægeforeningen (fx sygemeldinger, frihåndsattester og erklæringer om medicinforbrug): Afregnes efter tidsforbrug. 350,00 kr. pr. påbegyndt 10 minutter.

Rejsekonsultation og vaccination

Vacciner kan købes direkte hos os eller via recept til apoteket.

For influenzavaccine til selvbetalere tager vi 200 kr.

Ved en rejsekonsultation risikovurderes rejsen, og derudfra drøftes den bedste forebyggelse, herunder vaccinationer. Denne vurdering er obligatorisk, før man kan modtage vacciner hos os. En sådan konsultation er ikke dækket af den offentlige sygesikring og koster 300 kr. Hvis der er flere rejsende, hvis vaccinationsbehov også skal drøftes, koster det yderligere 150 kr. pr. rejsende.